05 Desulfovibrio, Nitrobacter, Nitrosomonas, Thiobacillus Nemzetségek Általános Jellemzése És Legfontosabb Fajaik

Study these flashcards
Forgács P.
• 6
cards
Download our app to study better. Anytime, anywhere.